PDA

Xem bản đầy đủ : Phong Thần Bảng  1. [Thông Báo] Lưu ý về quy tắc buôn bán Đồ và Tài khoản trong game
  2. [Thông Báo] Lưu ý về vấn đề mượn đồ, mượn tài khoản cho chơi chung
  3. [Ra Đảo] DKpro : khóa tài khoản điều tra sư dụng phần mềm thứ 3
  4. [Ra Đảo] TrangXinh : Khóa vĩnh viễn tài khoản lừa đảo mua bán