PDA

Xem bản đầy đủ : Phong Thần Bảng  1. [Thông Báo] Lưu ý về quy tắc buôn bán Đồ và Tài khoản trong game
  2. [Thông Báo] Lưu ý về vấn đề mượn đồ, mượn tài khoản cho chơi chung
  3. [Ra Đảo] DeLeTe : mồm thối 3 ngày ra đảo
  4. [Ra Đảo] Dungg : spam bán acc 3 ngày
  5. [Ra Đảo] NewKinggg + MariaOzwa : hack game khóa vĩnh viễn tài khoản