PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] ISChimTo : khóa vĩnh viễn tài khoản - Chửi admin có hệ thống - coi thường BQTadmin
09-02, 09:31 AM
ISChimTo : khóa vĩnh viễn tài khoản - Chửi admin có hệ thống - coi thường BQT
3 TK liên qan khóa vĩnh viễn
sau 0h đêm nay xóa 3 tài khoản
cam kết 100% không mở 3 tài khoản trên