PDA

Xem bản đầy đủ : [Tính Năng Game] Tỉ lệ ép wing trong game 1-2-3admin
09-09, 09:04 PM
Tỉ lệ ép wing trong game 1-2-3

Wing 1 : max 50 %
Wing 2 : max 45 %
Wing 3 : max 40%