PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Giới hạn thời gian tối thiểu reset cách nhau 2 phút / 1 lầnadmin
01-01, 01:16 AM
2 phút mới được rs 1 lần

rs nhanh quá có thê gây mất số lần rs của các bạn

BQT mu knihs báo !

( sẽ báo khi reset nhanh như kiểu : Query Error : SELECT gcoin, gcoin_km, vpoint FROM MEMB_INFO WHERE AND memb___id= ... )

0977322136
26-03, 11:28 PM
reset ở chỗ nào vậy