PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 Open Game trở điadmin
17-02, 11:30 PM
ÁP DỤNG GIỚI HẠN RS MỚI TỪ NGÀY ĐẦU OPEN GAME
- Các bạn được phép rs 40 lần trong ngày đầu
- Thêm 10 lần rs vượt mức ( Phí 2000 gcoin / 1 lần )
- Và thêm số lần reset ủy thác

ÁP DỤNG GIỚI HẠN RS MỚI TỪ NGÀY THỨ 2 OPEN GAME

Giới hạn reset này là như sau:
+ Các bạn reset thoải mái cho tới khi bằng số lần reset top 1 một khoảng cách x lần reset theo chỉ định thì thôi ngừng reset.
Lưu ý:
- Tính năng giới hạn rs 2 chỉ áp dụng từ ngày thứ 2 trở đi khi open game
- Nên reset max ngày rồi mới rs ủy thác sau cùng. Vì reset ủy thác cũng bị tính vào giới hạn reset.
- 1 ngày các bạn vẫn được 10 lần reset Vượt mức + số lần reset ủy thác

Giới hạn này có gì hay? sao áp dụng?
- Giúp cho các top không chênh lệch quá nhiều
- Bạn bỏ 2-3 hôm chơi game, thì chỉ cần bù lại 1 hôm cầy là lại gần top
- Top vẫn có sự phân cấp nếu muốn vào top đầu ( trả phí 10 lần vượt mức là vào ngay )
- Tính năng Úp reset vẫn sử dụng cho giới hạn reset này, ko cần cầy ngày úp úp phù hợp cho Học sinh, người đi làmhttp://duphong.net/gioihanrs2.png

CandySnack
18-02, 11:37 AM
Ad cho hỏi là hình thức reset này áp dụng chung cho 2 máy chủ lorencia và noria hay chỉ lorencia thôi