PDA

Xem bản đầy đủ : [Báo Lỗi | Hỏi Đáp] Nhân vật bị lag Guilditachi
14-09, 07:46 AM
Như tiêu đề thì nhân vật oItachi lập Guild oLEGENDo nhưng không hiển thị trong game , lúc đổi nhân vật thì dưới tên oItachi hiện chữ Chủ hội nhưng vào game thì lại không thấy ! Mong ad sữa lại lỗi này cho mình với :(

anhphuong
23-09, 10:34 AM
Như tiêu đề thì nhân vật VoDoiHD lập Guild DoiVoDoi nhưng không hiển thị trong game , lúc đổi nhân vật thì dưới tên VoDoiHD hiện chữ Chủ hội nhưng vào game thì lại không thấy ! Mong ad sữa lại lỗi này cho mình với :(

ADM SUA NHANH giúp minh cái để lâu quá rồi đó