[QUOTE=admin;2892]Nội dung và thời gian như sau:


Nhân vật đăng ký : Chủ liên minh (Ví dụ: Guild A liên minh với Guild B thì Guild B là chủ liên minh)
Server : Server - 20 (Server Công...