Nền kinh tế đang phát triển vượt bậc mẽ trong mấy năm trở lại đây. Số lượng các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thương mại ngày càng lớn. Các vụ ăn trộm tài sản, mất trật tự an ninh, an toàn phòng...