AD sao k cham lom sever vay Menb báo lỗi thì k thấy ý ới j!!!