Bán acc vui lòng vào group hay viết bài diễn đàn
Spam bán acc trong game sẽ bị xử lý