Nền kinh tế đang tăng trưởng vượt bậc mẽ trong các năm gần đây. Số lượng các cty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngày càng lớn. Các vụ lừa đảo trộm cắp tài sản, mất trật tự an ninh, an toàn phòng cháy...