ad cho hỏi đăng nhập game bằng tài khoản nào vậy tài khoản 4rum ko đăng nhập đc game ???