không đặt tên nhân vật được thì tạo nhân vật kiểu j