Họ và Tên : Mai Phi Long
Tuổi : 26
Sdt và yahoo :0985887999 và longoi_hp@yahoo. com
ID game : 0985887999