Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Noria] Open 13h : 25/8 - Fix bug agi, auto reconnect, /Offtrade, Dame > 65k

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.