TOP 50 lúc 0h00 14/11/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 22222 0 60 286 Soul Master Noria
2 chimcut 0 54 346 Hight Elf Noria
3 22Cm 0 52 400 Grand Master Noria

View more latest threads same category: