TOP 50 lúc 0h00 13/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 max1 0 54 400 First Master Noria
2 Trang102 0 54 365 Muse Elf Noria
3 ANAM 0 54 300 Soul Master Noria

View more latest threads same category: