Nhằm tăng cường lượng người chơi cho anh em
Củng cố niềm tin và hy vọng về 1 mu lâu dài
BQT sẽ sát nhập anh em sang http://mudinhcao.net


VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN Ở DƯỚI NHÉ MẤT 5 PHÚT THÔI

Quá trình sát nhập ko hề mất:

- Tiền Tệ
- Số lần rs
- Đồ đạc

Sau khi BQT:

- Trao giải từ 23h
- Sát nhập server từ 23h - 13/3 trở đi

BQT sẽ gửi link trên diễn đàn.

BQT sẽ cân bằng rs 2 bên ( top 1 >< top 1 )
1 Tài khoản chỉ cho chuyển 1 nv duy nhất

Vui lòng tạo sẵn nhiều tài khoản 2 bên máy chủ để chuyển đồ đạc nhé
Anh em xem qua hướng dẫn ở đây: http://forum.mudinhcao.net/forumdisplay.php?f=52

BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: