Giới hạn ResetGiới hạn Reset trong ngày
TOP Reset tối đa / ngày
Thứ 2 - Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
TOP 1 15 lần / ngày 15 lần / ngày 15 lần / ngày
TOP > 1 Reset không giới hạn đến cách TOP 1 Số lần Reset 0 Reset
Theo bảng xếp hạng Top 50 lúc 0h00
LƯU Ý - Reset Vip sau cùng để không bị tính GHRS in game
- Sau khi Max Reset in game hãy sử dụng 1 lần Reset Vip trên web

View more latest threads same category: