Lưu ý :

Sử dụng nhân vật phụ nhận giftcode loại 1 : Giftcode 10k - Giftcode 50k - Giftcode 100k
Khi nhận giftcode tuyệt đối ko có đồ gì để trên người nhân vật nhận


Ko giới hạn số lượng thẻ nạp


- Khi bạn nạp thẻ 10k: nhận ngay giftcode reset ( Giftcode 10k )

- Khi bạn nạp thẻ 50k: nhận ngay giftcode tuần ( Giftcode 50k )

- Khi bạn nạp thẻ 100k: nhận ngay giftcode tháng ( Giftcode 100k )

- Nếu bạn nạp thẻ 200k trở lên thì sẽ tính như sau

200k : 100k = 2 giftcode 100k
300k : 100k = 3 giftcode 100k
500k : 100k = 5 giftcode 100k

Các bạn không cần đăng ký

- Kiểm tra lịch sử giftcode sau khi nạp thẻ
- Nạp thẻ ok nhận được luôn giftcode không cần phải chờ
- Kiếm trả ở địa chỉ : Event -> Lịch sử giftcode loại 1

Lưu ý :

- Cất hết đồ trên người nhân vật khi nhận giftcode
- 100% các giftcode đều có vật phẩmSau đó các bạn vào phần quản lý tài khoản -> Lịch sử nhận giftcode loại 1 rồi lấy mã -> nhận phần thưởng giftcode loại 1

==================== Phần Thưởng Thẻ 10k ===================

STT Thông tin phần thưởng GiftCode Reset Khả năng nhận được
1 1 Bless (Ngọc Ước Nguyện) + 1 Soul (Ngọc Tâm Linh) 10 %
2 5 Bless (Ngọc Ước Nguyện) 10 %
3 5 Soul (Ngọc Tâm Linh) 10 %
4 5 Creation (Ngọc Sáng Tạo) 7 %==================== Phần Thưởng Thẻ 50k ===================

STT Thông tin phần thưởng GiftCode Tuần Khả năng nhận được
1 5 bless + 5 Soul 10 %
2 5 bless + 5 Soul + 5 chaos 10 %
3 5 bless + 5 Soul + 5 chaos + 5 cre 10 %
4 1 Bless (Ngọc Ước Nguyện) +10 7 %
5 1 Soul (Ngọc Tâm Linh) +10 7 %
6 5 Creation (Ngọc Sáng Tạo) 8 %
7 PET Đại Quỷ 8 %
8 PET Đại Thiên Thần 8 %
9 PET Tuần Lộc 9 %
10 PET Panda 5 %
11 Box Kundun +1 4 %
12 Box Kundun +2 4 %
13 Box Kundun +3 3 %
==================== Phần Thưởng Thẻ 100k ===================

STT Thông tin phần thưởng GiftCode Tháng Khả năng nhận được
1 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda 17 %
2 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 2 PET Panda 17 %
3 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda 17 %
4 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 3 13 %
5 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 4 12 %
6 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5 8 %
7 20 Bless, 20 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5 6 %
8 30 Bless, 30 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5 5 %
9 30 Bless, 30 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5, 1 Lông Chim, 3 Bùa kết hợp Chao 5 %

View more latest threads same category: