Các thành viên giao bán account trong game sẽ bị xử lý như sau
Các thành viên bán đồ = vnd hay thẻ cào trong game

- Lần 1 : lock 24h
- Lần 2 : 3 ngày
- Lần 3 : 7 ngày
- Lần 4 : lock tài khoản vĩnh viễn

Giao bán làm loạn game, spam liên tục tần suất lớn. Gây hoang mang cho người chơi

Ai thích thì ra diễn đàn giao.

BQT mu kính báo

View more latest threads same category: