Nguyên liệu cần là
- 1 wing 3 + 9 + 28 option
- 2 cụm ngọc bless + 30
- 1 long vũ condon
- 1 Linh hồn condon

Tỉ lệ ngẫu nhiên là 35%

Wing 4 DW - DK - MG - DL - RF sẽ ép ra cánh Phục Hưng SS...