[QUOTE=ngoc7605;5642]add ơi làm sao đăng ký tài khoản game, chỉ đăng ký được tài khoản web thôi àk[/QUOT

tk đăng kí web sao ko vào game đc nhỉ
bít tạo tk ntn chỉ dùm với