Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Open 13h : 30/7 - Fix bug agi, auto reconnect, /Offtrade, Dame > 65k

Thông điệp của bạn

Sét Quỷ Vương là của chủng tộc nào (viết tắt 2 từ)