ĐÂY LÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ GIAO BÁN ACC / ĐỒ TRONG GAME

1. Với Tài khoản : Giao bán trong game dù bất cứ lý do gì sẽ bị lock tài khoản mà ko cần biết lý do
2. Với Đồ đạc: Các trường hợp giao bán bằng VND hay thẻ cào sẽ bị xử lý theo mức độ tái phạm nặng hay nhẹ. Spam liên tục hay có hành vi thách thức BQT sẽ bị xử lý.

Được phép:
- Được phép buôn bán đồ tự săn như Đồ thần, ngọc
- Ko cấm giao bán trên diễn đàn
- không cấm rao bán trong group http://duphong.net/groups
- BQT kiểm soát được người bán là thật hay ăn cắp đồ đem bán

Việc cấm giao bán trong game vì lý do:
- Ko gây ảnh hưởng tới game thủ
- Tránh gây hoang mang cho game thủ
- Tránh lừa đảo lộng hành và có cơ hội


Hình thức xử lý vi phạm
- Lần 1: 7 ngày + Khóa đồ 30 ngày.
- Lần 2: Xóa acc

Lưu ý: -Xóa tài khoản ngay lập tức nếu ý kiến vi phạm chửi admin, xúc phạm admin trong game hay hỗ trợ

View more latest threads same category: